Openbare gegevens Algemeen Nut Beogende Instelling Afdrukken

DE VIER OUDE BOLSWARDER STUDIELENEN

Publicatie gegevens Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Naam

Vereniging De Vier Oude Bolswarder Studielenen

KvK nummer 69639760.

Doel: het gezamenlijk beleggen van het vermogen van vier stichtingen die ieder als doel hebben het verstrekken van studiebijdragen aan studenten H.B.O., W.O. en promovendi.

Fiscaal nummer

Beschikking d.d. 3 mei 2010, nummer 8201 24 631

 

Contactgegevens

p.a. De heer A. Schilstra, administrateur

Vossepôle 1

8701 HE Bolsward

e-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Gegevens bestuur

Stichting Houckema-leen

Stichting Hendrik Nannes en Catrijn Epes-leen

Stichting Wybenga-leen

Stichting Hettema-Heerema-leen

Administrateur: De heer A. Schilstra te Bolsward.

 

Beleidsplan

In de vergadering van 29 november 2016 is op grond van de begroting voor het jaar 2017 besloten voor het studiejaar 2017/2018 dertien (13) nieuwe studenten toe te laten, naast de reeds lopende bijdragen aan 20 studenten. Voor de verdeling van het aantal studenten over de Lenen en nadere gegevens wordt verwezen naar de pagina "programma" van de afzonderlijke Studielenen.

 

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders wordt een presentiegeld per vergadering betaald dat binnen de wettelijke normen blijft alsmede een reiskostenvergoeding gebaseerd op de kostprijs van het vervoer.

 

Doelstelling

Voor een omschrijving van de doelstelling verwijzen wij u naar de gegevens van de afzonderlijke studielenen op deze website.

 

Verslag van de activiteiten

In het jaar 2016 (studiejaar 2016/2017) zijn aan 34 studenten bijdragen toegekend.

 

Financiële verantwoording

De Vier Oude Bolswarder Studielenen zijn zuivere vermogensfondsen die de opbrengsten van het ter beschikking staande vermogen nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling. Gepubliceerd worden de samengetelde cijfers van de vier exploitatierekeningen.

De financiële verantwoording over het jaar 2016  luidt als volgt: (x €1.000), getallen tussen () zijn negatief.

Opbrengsten

Uitkomst

Begroting

 

2016

2016

 

 

 

Gerealiseerd rendement van vermogen

78

47

Herbelegging 1)

(8)

0

Overige opbrengsten

10

2

 

80

49

 

 

 

Toevoeging bestemmingsreserve bijdragen

(120)

(78)

Onttrekking bestemmingsreserve bijdragen

125

109

 

85

80

 

 

 

Kosten

 

 

Bestuurs- en administratiekosten

14

12

Beschikbaar voor bijdragen

71

68

Toegekende bijdragen

71

68

 

 

 

Resultaat

0

0


1) Betreft herbelegging ter compensatie van de inflatie.

De financiële gegevens over 2017 worden gepubliceerd zodra de jaarrekening over dat jaar is goedgekeurd en vastgesteld.